Odvoz krupnog otpada na području Općine Karlobag vršiti će se slijedećim datumima:

18.05.2016. srijeda – Karlobag,Vidovac, Ledenik, Šušanj, Baške Oštarije
25.05.2016. srijeda – Lukovo Šugarje, Barić Draga, Sv. Marija Magdalena
19.05.2016. četvrtak – Ribarica, Cesarica, Orlovača
Smije se odlagati : bijela tehnika i namještaj.
Ne smije se odlagati: građevinski materijal i drvo