Idi na sadržaj

Cjenik usluga Vegium d.o.o.

Komunalne usluge
Izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu parkiranja na području Općine Karlobag
Cijenik javne usluge prikupljanja otpada – Općina Karlobag
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo
Cjenik radova i usluga
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karlobag
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Karlobag
Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Karlobag
Povratak na sadržaj