Odluka o zaduženom volumenu spremnika za korisnike koji nisu dostavili Izjavu o načinu korištenja javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada

Odluka o zaduženom volumenu spremnika za korisnike koji nisu dostavili Izjavu o načinu korištenja javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada
Opširnije

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karlobag

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karlobag
Opširnije