Idi na sadržaj

Nabava komunalnog vozila

Projekti
Projekti Vegium d.o.o. Nabava komunalnog vozila
Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“

NAZIV PROJEKTA
Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Vegium d.o.o.
NAZIV POZIVA
Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada
EU OKVIR
Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ financiranog sredstvima Kohezijskog fonda
NADLEŽNO TIJELO
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
NOSITELJ PROJEKTA
Vegium d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje nekretninama i turistička agencija
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
1.813.500,00 HRK
IZNOS EU POTPORE
1.480.000,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
04. siječnja 2021. – 04. siječnja 2022.
SPECIFIČNI CILJ
Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta
O projektu
Projektom „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, nabavit će se komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada koje će se koristiti za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Karlobag. Nabavljeno vozilo s nadogradnjom zadovoljit će minimalno standarde EURO norme 6 D. Cilj projekta je podizanje svijesti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja. Mnogi predmeti se mogu ponovno koristiti ili se mogu koristiti u neku drugu svrhu čime se smanjuje količina otpada. Smanjenjem količine otpada poboljšavamo kvaltetu života sebi i svim živim bićima. Misija poduzeća i ovoga projekta je postati društveno odgovorno poduzeće u postupanju sa otpadom i okolišem, te poboljšati život stanovnika na području Općine Karlobag. Vizija poduzeća Vegium je osigurati pouzdano i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Karlobag poštujući načela održivog razvoja, zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice. Opći cilj uspješnog djelovanja društva je kvalitetnom i stručnom realizacijom komunalnih usluga doprinijeti kvalitetnijem životu lokalnog stanovništva, te turista koji posjećuju destinacije na području Karlobaga. Svojim razvojnim programom poduzeće nastoji uspostaviti ravnotežu između ekonomskog rasta, napretka društva i brige za okoliš, odnosno održivog razvoja. Daljnji razvojni put poduzeća temelji se na ulaganju u odvojeno skupljanje otpada čime se doprinosi smanjenju onečišćenja okoliša i očuvanju ljudskog zdravlja. Dugoročni cilj poduzeća temelji se na održivom razvoju koji se odnosi na zadovoljenju sadašnjih potreba uz očuvanje postojećih i budućih resursa za vlastite potrebe i buduće naraštaje. Održivi razvoj odnosi se na upravljanje otpadom koje je u skladu s načelima zaštite okoliša, društvene prihvatljivosti i ekonomičnosti. Krajnji korisnici projekta su fizičke i pravne osobe na području Općine Karlobag. Nakon završenog projekta, nastaviti će se aktivnosti vezane uz odvojeno sakupljanje korisnog otpada.
Informativni letak
Dodatne poveznice
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke Vegium d.o.o. Karlobag.
Prezentacija
Povratak na sadržaj