U sklopu komunalnog poduzeća Vegium posluju:

Beach bar Tatinja na plaži Tatinja

Tatinja

Tatinja

Hostel Baške Oštarije

Hostel Baške Oštarije

Hostel Baške Oštarije

Sirana Baške Oštarije

Sirana Baške Oštarije

Sirana Baške Oštarije

Turistička agencija Vegium

Turistička agencija Vegium

Turistička agencija Vegium