Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Karlobag 1

Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Karlobag 2

Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Karlobag 3

Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Karlobag 4

Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Karlobag 5

Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Karlobag 6